Pháp lý Gem Sky World Hà An - Quyết định 1/500 theo số 858/QĐ-UBND

Pháp lý Gem Sky World Hà An

601 0

Pháp lý Gem đầy đủ với Quyết định 1/500. Theo đó Ủy bản nhân dân tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt QĐ số 858/QĐ-UBND vào ngày 20-03-2020. Ngoài ra, pháp lý Gem Sky World cũng công bố các giấy tờ liên quan.

Quyết định 1/500 pháp lý Gem:

1. Tên đồ án:

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Khu dân cư. Theo quy hoạch 92,2 ha tại xã Long Đức, huyện Long Thành. Đảm bảo pháp lý Gem Hà An đầy đủ.

2. Vị trí, giới hạn và quy mô:

a) Vị trí, giới hạn khu đất

Khu dân cư theo quy hoạch 92,2 ha tại xã Long Đức, huyện Long Thành. Có ranh giới được xác định theo Bản vẽ trích lục và biên vẽ thửa đất số 951/2020 tỷ lệ1/2000. Do văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai lập ngày 27/02/2020.

b) Quy mô, tỷ lệ lập kế hoạch

 • Diện tích: khoảng 922.154,2 m2 (khoảng 92,21542 ha).
 • Quy mô dân số: khoảng 15.500 – 18.500 người.
 • Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/500

3. Mục tiêu, tính chất:

a) Xây dựng một Khu dân cư phù hợp quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Long Đức. Đáp ứng nhu cầu về nhà ở. Với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được xây dựng mới và hoàn chỉnh. Với vai trò, tính chất, quy mô, cơ cấu phân khu chức năng sử dụng đất. Tổ chức không gian quy hoạch cảnh quan kiến trúc. Theo định hướng tiêu chuẩn đô thị loại V.

b) Đề xuất các giải pháp quy hoạch. Phục vụ cho nhu cầu đầu tư cụ thể của Nhà đầu tư. Đảm bảo phù hợp với chiến lược và cấu trúc phát triển chung. Đảm bảo khớp nối về mặt tổ chức không gian và hạ tầng kỹ thuật. Giữa khu vực lập quy hoạch và khu vực lân cận. Đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả và bền vững.

c) Tạo cơ sở pháp lý cho việc tiến hành triển khai xây dựng. Quản lý xây dựng và đầu tư xây dựng.

4. Các chỉ tiêu áp dụng:

Tuân thủ các quy định theo quy chuẩn, quy phạm Việt Nam hiện hành. Áp dụng các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật như sau:

a) Chỉ tiêu sử dụng đất

 • Đất ở: 25-28 m2/người;
 • Công trình giáo dục: ≥ 2,7 m2/ người;
 • Đất dịch vụ: ≥ 1,5 m2/ người;
 • Cây xanh – thể dục thể thao: ≥ 2 m2/ người;
 • Đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật: ≥ 18 m2/ người;

b) Chỉ tiêu mật độ, tầng cao, chỉ giới xây dựng:

 • Mật độ xây dựng toàn khu: ≤ 50%
 • Nhà ở, gồm: nhà ở liên kế, nhà liên kế sân vườn.
  • Mật độ xây dựng: 60 – 80%
  • Tầng cao xây dựng: 02 – 05 tầng
  • Công trình hỗn hợp, dịch vụ tầng cao xây dựng: 03 – 25 tầng . (Chưa bao gồm tầng hầm 01 – 03 tầng).
 • Chỉ giới xây dựng:
  • Nhà ở: tùy theo từng tuyến đường và loại hình nhà ở khoảng lùi trước 0 m và 2,4 m. Lùi sau ≥ 1,5 m;
  • Công trình công cộng và hỗn hợp – dịch vụ: khoảng lùi trước tối thiểu ≥ 06 m;

PHÁP LÝ GEM SKYWORLD ĐẦY ĐỦ:

Dự án đầy đủ pháp lý khi có các loại giấy tờ:

 • Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án
 • QĐ chấp thuận Chủ đầu tư dự án
 • Quyết định 1/500 phê duyệt tổng thể mặt bằng

Và cuốn sổ đỏ tổng thể quỹ đất. Lưu ý là chỉ khi nào có sổ đỏ mới có thể xuất ra quyết định 1/500. Vì vậy quyết định này bao hàm luôn cả sổ đỏ rồi. Nên đối với dự án này đã có QĐ số 858, thì pháp lý Gem SkyWorld về cơ bản đầy đủ.

Quỹ đất 922.154,2 m2 này sẽ được chia ra làm 6 khu vực. Liền kề dự án sẽ là sân bay Long Thành với tiến độ giải phóng mặt bằng sân bay đang theo chiều hướng tích cực.

 

0935.211.800