#1 QUY HOẠCH 1/500 LÀ GÌ? Ý NGHĨA CỦA QUY HOẠCH 1/500

Quy hoạch 1/500 là gì? Ý nghĩa của Quy hoạch 1/500

944 0
Cơ quan phê duyệt quy hoạch 1/500

Mọi người khi đi mua đất dự án, trong lúc tìm hiểu được các bạn tư vấn viên giới thiệu là dự án có quy hoạch 1/500. Khi đó, người mua tự đặt cho mình câu hỏi: “Quy hoạch 1/500 là gì?“.  Biết được vấn đề này, Homevietland sẽ giúp quý khách hàng tìm hiểu về chi tiết và cung cấp cho Quý khách hàng những thông tin đầy đủ chi tiết nhất về vấn đề này.

QUY HOẠCH 1/500 LÀ GÌ?

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 11Khoản 2 Điều 24, Luật Xây Dựng thì quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị gồm hai loại:

 • Quy hoạch chi tiết 1/2000.
 • Quy hoạch chi tiết 1/500.

Được gọi là quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 vì: Cụ thể hóa nội dung quy hoạch chi tiết đô thị với tỉ lệ 1/2000.

Quyết định xây dựng 1/500 bố trí cụ thể tất cả các công trình trên đất. Việc đền bù giải toả để mở rộng giao thông hoặc triển khai dự án hay xây dựng các khu công nghiệp,… với mục đích phát triển kinh tế – xã hội cũng phải dựa trên bản đồ chi tiết 1/500.

Về hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch chi tiết bố trí đến từng ranh giới lô đất. Quy hoạch 1/500 chính là tổng mặt bằng của các dự án dầu tư xây dựng. Quyết định 1/500 là cơ sở để có thể lập nên các dự án xây dựng với đầy đủ các giấy tờ được cấp phép từ các nhà quản lý đầu tư xây dựng.

Chi tiết về quy hoạch xây dựng đất 1/500 bao gồm:

 • Quy hoạch vùng.
 • Quy hoạch chung, chi tiết.
 • Thiết kế đô thị.

 

DỰ ÁN NÀO PHẢI ĐƯỢC XÂY DỰNG THEO QUYẾT ĐỊNH NÀY?

Những dự án cần chấp hành đúng quy định tại Điều 7, Điều 15, Điều 23 của Nghị định số 08/2005/NĐ-CP để được thuận lợi trong việc làm giấy tờ quy hoạch xây dựng.

Đối với công trình xây dựng tập trung

Bao gồm các khu chức năng trong và ngoài đô thị gồm:

 • Các khu đô thị, khu dân cư.
 • Khu du lịch, khu bảo tồn di sản.
 • Cụm công nghiêp, khu dịch vụ thương mại, giáo dục đào tạo, y tế, …

Trước khi lập dự án đầu tư xây dựng, chủ đầu tư phải lập quy hoạch chi tiết 1/500 trên cơ sở quy hoạch chi tiết 1/2000 đã được phê duyệt.

Quy hoạch 1/500 Đối với công trình đơn lẻ

Không lập và trình duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 nhưng phải đảm bảo bản vẽ tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình, giải pháp về hạ tầng kỹ thuật trong nội dung thiết kế cơ sở phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000 đã được phê duyệt. Đảm bảo sự đấu nối hạ tầng kỹ thuật và phù hợp về không gian kiến trúc với khu vực xung quanh.

Quyết định quy hoạch 1/500 thường được áp dụng cho đất thổ cư, nghĩa là cho phép toàn quyền xây dựng nhà ở trên mảnh đất này.

Dự án xây dựng theo Quyết định 1/500
Dự án xây dựng theo Quyết định 1/500

QUY HOẠCH 1/500 DO CƠ QUAN NÀO PHÊ DUYỆT

Để được ban chính quyền quyết định xây dựng tỉ lệ 1/500 thì các doanh nghiệp phải có:

 • Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt của tổ chức lập quy hoạch đô thị.
 • văn bản cung cấp thông tin quy hoạch của cơ quan có thẩm quyền còn hiệu lực.
 • bảng biểu thống kê.
 • phụ lục tính toán và hình ảnh minh họa.
 • Bản đồ ranh giới nghiên cứu.
 • phạm vi khu vực chi tiết tỷ lệ 1/500.

Nếu như trường hợp chưa có đủ các căn cứ thì phải dựa trên định hướng lớn của các ngành, các chương trình, chiến lược phát triển của địa phương và các yếu tố kinh tế xã hội có ảnh hưởng đến khu vực lập quy hoạch xây dựng để dùng làm căn cứ lập quy hoạch xây dựng đất tỉ lệ 1/500.

CÁC CƠ QUAN PHÊ DUYỆT:

 1. Bộ xây dựng phê duyệt đất quy hoạch thuộc thẩm quyền chính phủ.
 2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt thuộc thẩm quyển của cấp tỉnh.
 3. Sau cấp tỉnh sẽ là cấp huyện phê duyệt các quy hoạch nông thôn.

Sau ba giai đoạn này, bạn có thể thực hiện quy hoạch  trong việc xây dựng đô thị thành phố.
Chỉ cần có giấy tờ minh bạch, hợp pháp lý và đủ thẩm quyền cho dự án.


HOMEVIETLAND.COM

HOT LINE: 0931 660 242 0935 211 800


0935.211.800