ĐẤT HẾT THỜI HẠN SỬ DỤNG CÓ BỊ THU HỒI?

315 0
Đất hết thời hạn sử dụng có bị thu hồi?

Đất hết thời hạn sử dụng có bị thu hồi? – Vài ngày trước bố tôi có hỏi về một mảnh đất 5000m2 ở Củ Chi mà thửa đất là đất trồng cây lâu năm có thời hạn sử dụng đất đến 2050, vậy hết thời hạn trên thì mảnh đất có bị thu hồi? Tôi đã hỏi một số người có kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Đất hết thời hạn sử dụng có bị thu hồi?
Đất hết thời hạn sử dụng có bị thu hồi?

THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013 VỀ THỜI HẠN SỬ DỤNG ĐẤT

Cụ thể: – Điều 126. Đất sử dụng có thời hạn

THỜI HẠN GIAO ĐẤT, CÔNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điểm b khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 129 của Luật này là 50 năm. Khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản này.”

Ngoài ra, Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành chi tiết Luật đất đai quy định:

Điều 74. Trình tự, thủ tục gia hạn sử dụng đất; xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THU HỒI ĐẤT

Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất, khi hết thời hạn sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai mà không phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất.”

Như vậy, khi diện tích đất trồng cây lâu năm hết thời hạn sử dụng năm 2050 thì không cần làm thủ tục gia hạn mà vẫn tiếp tục sử dụng đất với thời hạn 50 năm. Đối với việc nhà nước có tiến hành thu hồi đất hay không thì còn phụ thuộc vào việc có dự án nào được thực hiện tại địa phương cần đến diện tích đất đó hay không, nếu có thì Uỷ ban nhân dân huyện có thể tiến hành thu hồi để thực hiện dự án.

4 TRƯỜNG HỢP BỊ THU HỒI ĐẤT

  • Vì mục đích quốc phòng, an ninh.
  • Thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.
  • Do vi phạm pháp luật về đất đai.
  • Do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người.

Như vậy mình cứ lên hỏi về quy hoạch, nếu không dính thì cứ tự tin mua? Cái kết có hậu là bố tôi chưa kịp hỏi thì họ bán mất rồi nhé.


HOMEVIETLAND.COM

HOT LINE: 0935 211 800


 

0935.211.800